Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Rocznik Woliński

„Rocznik Woliński” to nowo powstałe czasopismo naukowe o profilu humanistycznym, wydawane przez Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. Periodyk prezentuje najnowsze materiały z badań nad przeszłością i teraźniejszością miasta oraz wyspy Wolin, a także obszarów kulturowo z nimi związanych. W zamyśle wydawcy czasopismo ma spełniać trzy zasadnicze cele:

  • stworzyć forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów, historyków, antropologów oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych, zainteresowanych studiami regionalnymi na archipelagu polskich wysp;
  • umożliwić szerokiej rzeszy czytelników zapoznawanie się z wynikami aktualnie prowadzonych badań;
  • przybliżyć społeczeństwu polskiemu bogate dziedzictwo kulturowe wyspy Wolin i jej okolic.

Zespół redakcyjny „Rocznika Wolińskiego” tworzą:

dr Karolina Kokora – redaktorka naczelna

dr Piotr Maliński – zastępca redaktorki naczelnej, sekretarz redakcji

dr Wojciech Filipowiak

Pierwszy tom „Rocznika Wolińskiego” ukaże się w 2023 roku. Artykuły wchodzące w jego skład będą sukcesywnie publikowane online na stronie Muzeum, a następnie tom zostanie wydany drukiem. Inauguracyjny artykuł autorstwa dr. Piotra Oleksego pt. W stronę wyspiarskiej (sub)kultury pamięci można przeczytać tutaj. Życzymy przyjemnej lektury!

Niniejszym zapraszamy również wszystkich autorów, którzy chcieliby publikować na łamach „Rocznika Wolińskiego”, do nadsyłania swoich artykułów na adres mailowy sekretarza redakcji: p.malinski@muzeumwolin.pl

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wytycznymi edytorskimi dla autorów, które znajdują się tutaj. Redakcja prowadzi nabór tekstów w trybie ciągłym. Liczymy na owocną współpracę!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram