Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Historia Muzeum

Pierwsza wystawa poświęcona wczesnośredniowiecznej historii Wolina została zorganizowana przez niemieckich badaczy w latach 30-stych XX w. Ekspozycję otwarto w jednej z sali szkoły (Realschule – nieistniejący już budynek, który znajdował się przy obecnej ul. Zamkowej), gdzie w tym czasie mieściła się pracownia kierownictwa wykopalisk archeologicznych, które rozpoczęły się w 1934 r. i trwały do momentu wybuchu II Wojny Światowej.

Pierwsza powojenna wystawa została otwarta w Wolinie już w 1952 r. Mieściła się w budynku Stacji Archeologicznej na ul. Zamkowej 16 i została przygotowana przez pracowników tamtejszej placówki. Ekspozycja przedstawiała wyniki najnowszych badań archeologicznych przeprowadzonych po 1945 r. Cieszyła się ogromnym powodzeniem, a do dzisiaj zachowała się pamiątkowa księga z wpisami zwiedzających wystawę, m.in. Kazimierza Błahija – dziennikarza, reportażysty, pisarza – autora Ostatniej tajemnicy zatopionych bogów.

Otwarcie Muzeum Regionalnego w Wolinie nastąpiło 22 lipca 1966 r. Wystawa obejmowała dzieje Wolina od IX do XII w. Scenariusz ekspozycji został opracowany przez zespół pracowników naukowych Pracowni Archeologicznej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Wolinie (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Władysława Filipowiaka, Eugeniusza Cnotliwego i Jerzego Wojtasika. W realizacji wystawy brali udział pracownicy Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, a także artyści Teresa i Jan Zdarewiczowie. Ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – od lipca do grudnia 1966 r. muzeum zwiedziło ok. 4 tysięcy osób. Pierwszym kierownikiem placówki został mgr Ireneusz Rupp – pracownik Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. W latach 1968-1992 działalnością muzeum kierował mgr Andrzej Kaube – absolwent archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Był on jednym z najlepszych muzealników na Pomorzu Zachodnim, w ogromnej mierze przyczynił się do rozwoju muzeum w Wolinie, w którym liczba zwiedzających wzrosła w 1988 r. do 42 tysięcy osób. Zamiłowanie A. Kaubego do fotografii pozwala nam dzisiaj cieszyć się jedną z najlepszych kolekcji fotograficznych odnoszących się do życia codziennego na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. 28 maja 1993 r. Muzeum Regionalnemu w Wolinie nadano jego imię.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram