Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Szanuj Dzieje - Dobra Praktyka

Zabytki archeologiczne stanowią najniższe podziemne piętro współczesnego krajobrazu kulturowego gdzie możemy odnaleźć źródła i przyczyny późniejszych jego przekształceń. Ukryte w wolińskiej ziemi przebogate zasoby wiedzy m.in. o historii, kulturze i życiu codziennym we wczesnośredniowiecznym portowym mieście są materią kruchą i cały czas narażoną na bezpowrotne zniszczenie. Naszym obowiązkiem jest chronić tę substancję i zabezpieczyć ją dla przyszłych pokoleń. Musimy pamiętać, że dziedzictwa kulturowego nie będziemy mogli odtworzyć – raz zniszczone przepada na zawsze.

Szanuj dzieje - dobra praktyka

Jakie są zatem dobre praktyki:

  • na obszarach wpisanych do rejestru zabytków prowadzenie prac budowalnych wymaga uzyskania pozwolenia wydanego przez Wojewódzki Urząd Konserwatorski. Jeżeli prace budowlane zostaną wykonane bez wymaganego pozwolenia lub zostaną przeprowadzone w sposób niezgodny z zakresem i warunkami zawartymi w pozwoleniu, inwestor podlega karze grzywny a Wojewódzki Konserwator Zabytków ma prawo nakazać na koszt sprawcy przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu. Jeżeli nie jesteś pewien czy obszar lub obiekt, na którym planujesz przeprowadzić prace budowlane jest chroniony prawnie - przyjdź do nas na bezpłatne konsultacje. Pamiętaj, że m.in. teren Starego Miasta w Wolinie jest pod ścisłą ochroną konserwatorką a naszym obowiązkiem jest go chronić.
  • w przypadku natrafienia na pozostałości dziedzictwa kulturowego w trakcie przeprowadzania prac budowalnych należy wstrzymać dalszą pracę, zabezpieczyć odkryty obiekt i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub zgłosić sprawę do nas. Postaramy się Tobie udzielić rzetelnej pomocy, podpowiemy co należy zrobić.
  • jeżeli znajdziesz przedmiot, który może być zabytkiem powinieneś zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub do nas do Muzeum!
  • pamiętaj, że na poszukiwanie zabytków musisz mieć zezwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram