Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Zakup systemu muzealnego i sprzętu do digitalizacji zbiorów muzealnych i dziedzictwa lokalnego

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie otrzymało dofinasowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie "Zachowania dziedzictwa lokalnego - w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego". Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kierowanych poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu był zakup systemu muzealnego i sprzętu do dokumentacji i digitalizacji zbiorów muzeum i dziedzictwa lokalnego w celu promowania kultury lokalnej.

Katalog elektroniczny zabytków muzealnych:

https://muzeumwolin.pl/wp-content/uploads/2023/12/Ksiega-inwentarzowa-muzealiow-archeologicznych.xlsx

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram