Plakat - Obchody 77 Rocznicy Zakończenia Walk o Wolin

Plakat - Obchody 77 Rocznicy Zakończenia Walk o Wolin - 4 maja 2022