Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

AKTUALNOŚCI

27 września 2022

VI Wolińskie Spotkania Mediewistyczne w Wolinie

VI W O L I Ń S K I E S P O T K A N I A M E D I E W I S T Y C Z N E dobiegły końca!

To były trzy dni obrad, dyskusji, prezentacji najnowszych wyników badań z najważniejszych wczesnośredniowiecznych stanowisk archeologicznych północnej Europy. Był też czas aby pomówić o przyszłości Wolina - nowej siedzibie dla naszego Muzeum, które przyciągnie do miasta turystów z całego świata, a także ochronie dziedzictwa kulturowego wyspy Wolin i wpisania go na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, a także przybyłym do nas gościom honorowym panu Wiceministrowi Edukacji i Nauki dr hab. prof. UJ Włodzimierzowi Bernackiemu, Ambasadorowi Królestwa Danii w Polsce panu Ole Toft, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Zbigniewowi Boguckiemu.

calendar-fullcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram