Aktualności

X Sesja Ludów Morza Bałtyckiego

Loga wspólne copy
Zaproszenie na X Sesję Naukową
Program Sesji
Dzień pierwszy piątek 2 sierpnia 2019 roku
10.00-13.00 – Rejestracja uczestników – Urząd Miasta i Gminy Wolin
13.15-13.45 – otwarcie X Międzynarodowej Sesji Naukowej ludów Morza Bałtyckiego Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego - Gospodarka morska ludów Morza Bałtyckiego(Sala posiedzeń Rady Miejskiej w Wolinie)
  • wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolin: mgr Ewa Grzybowska
  • przywitanie Gości Konferencji w imieniu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: prof. UAM dr hab. Maciej Franz
  • prezentacja dwóch nowych tomów „Mare Integrans”, wraz z całym dotychczasowym dorobkiem naukowym Sesji Wolińskich – X Sesji na Wolinie
  • sprawy organizacyjne: prof. UAM dr hab. Maciej Franz
14.00-17.00obrady plenarne (Sala posiedzeń Rady Miejskiej w Wolinie) prowadzący prof. dr hab. Andrzej Makowski
·        14.00-14.30 – dr hab. Anna B. Kowalska (Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie) – Wczesnośredniowieczne połowy ryb – indywidualne czy zbiorowe?
·        14.30-15.00– prof. AP dr hab. Jarosław Sochacki (Akademia Pomorska w Słupsku) – Najazdy Normanów na Franków wschodnich za rządów Ludwika Niemca w świetle źródeł współczesnych
·        15.00-15.30 – prof. UAM dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu– Znaczenie Morza Bałtyckiego w epoce nowożytnej
·        15.30-16.00– prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie) Handel morski a polityka w świetle „Pamiętnika Historyczno-Politycznego" (1782 – 1787)
·        16.00-16.30- prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet w Białymstoku) – Bohaterowie polskich filmów nad Bałtykiem
·        16.30-17.00 - prof. dr hab. Andrij Kharuk (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Petra Sahajdacznego we Lwowie) – Bronić Międzymorza: współpraca wojskowa i wojskowo-techniczna pomiędzy Ukrainą i Polską
·        17.00-17.30 - dyskusja

Dzień drugi sobota 3 sierpnia 2019 roku
9.20-12.00obrady plenarne – w Sali posiedzeń RM w Wolinie
Sekcja 1: Archeologia i Średniowiecze prowadzący prof. AP dr hab. Jarosław Sochacki
·        9.20-9.40 – dr Piotr Pranke – Znaczenie wypraw pomorskich w dziejach władztwa wczesnopiastowskiego w X-XII wieku
·        9.40-10.00 – dr Michał Janik (Fundacja Saxo Grammaticus)– Prawdziwe i fikcyjne migracje poprzez Morze Bałtyckie we wczesnym średniowieczu
·        10.00-10.20 – dr Paweł Babij – Lądem czy morzem? Klęska ośmiu synów Racibora w 1043 r. jako element dziejów walki obodrzycko-duńskich i problem badawczy
·        10.20-10.40 – Michał Gniadek-Zieliński (Uniwersytet Warszawski)– Bałtyk jako miejsce mitycznej i mistycznej wędrówki
·        10.40-11.00 – dr Kamil Kajkowski – (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – Żywioł morski w tradycyjnych wierzeniach Słowian nadbałtyckich
·        Po przerwie prowadzący dr hab. Anna B. Kowalska
·        11.20-11.40 – mgr Patrycja Jędrzejewska (Akademia Pomorska w Słupsku)– Kilka uwag o gospodarce morskiej Warcisława IV
·        11.40-12.00 – mgr Piotr Piętkowski (Uniwersytet Wrocławski)– Najstarsze ślady importu śledzi bałtyckich na ziemie polskie do przełomu XII i XIII wieku. Perspektywa badań historyczno-archeologicznych.
·        12.00-12.20 – dr Lech Kościelak (Akademia FASS)– Via Baltica w christianizacji Liwów
·        12.20-12.-40 – prof. em. AP dr hab. Jowita Kęcińska-Kaczmarek – Średniowieczny Bałtyk w powieści Elżbiety Cherezińskiej
·        Po przerwie prowadzący prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
·        13.00-13.20 – mgr Justyna Gałuszka (Uniwersytet Jagielloński) – Dominium Maris Baltici podczas elekcji 1587 roku
·        13.20-13.40 – dr Anna Pastorek (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie) – Rola Morza Bałtyckiego w budowaniu potęgi handlowej Republiki Zjednoczonych prowincji
·        13.40-14.00 – mgr Piotr Krzyżański (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Polska spichlerzem Europy? Znaczenie Bałtyku dla XVI-wiecznej Rzeczypospolitej
15.15-18.00obrady plenarnesala w podziemiach Dworku za UM Wolin
Sekcja Nowożytność: przewodniczący prof. UAM dr hab. Maciej Franz
·        15.00–15.20 – dr Anna Kryszak (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu) – Kozacy w Inflantach
·        15.20-15.50 – prof. UJ dr hab. Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński) – Gravamina rady miejskiej Pucka z 20.III.1733r. Z dziejów starań miasta portowego o ulgi finansowe w dobie przedostatniego bezkrólewia
·        15.50-16.10prof. dr hab. Serhij Troyan (Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie) – Alfred von Tirpitz i niemiecka marynarka wojenna na Bałtycku (1897-1914)
·        16.10-16.30prof. dr hab. Oleksandr Demianiuk (Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej w Łucku) – Flota Bałtycka w obronie gospodarki ludów regionu (1914-1915)
·        Po przerwie prowadzący prof. UAM dr hab. Marek Figura
·        16.50-17.10 – dr Mariusz Kardas (Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni) – Pomiędzy Gdynią a Konstancą. Na „bursztynowym” szlaku międzymorza dwudziestolecia międzywojennego.
·        17.30-17.50 – dr Rafał Bazaniak (Uniwersytet Łódzki) – Słów kilka o polskim Pomorzu w polityce gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej
·        17.50-18.10 – mgr Kamil Bierka (Akademia Pomorska w Słupsku) – Dostęp Polski do morza i jego wpływ na aktywność morską państwa w okresie II Rzeczypospolitej
·        18.10-18.30 – dr Marcin J. Szymański (Uniwersytet Łódzki) – Znaczenie portu w Gdyni dla handlu bawełną w okresie międzywojennym
·        18.30-18.50 – dr Jordan Siemianowski (Uniwersytet Szczeciński) - Kulisy Założenia Żeglugi Polskiej S.A. w 1926 r.
·        18.45-19.00 - dyskusja

Dzień trzeci niedziela 4 sierpnia 2019 roku
Obrady plenarne na sali w Sali posiedzeń RM w Wolinie
Sekcja: Dzieje Najnowsze i Współczesność: prowadzący prof. dr hab. Andrij Kharuk
·        9.30-9.50 – mgr Tomasz E. Bielecki (Uniwersytet Gdański) – Służba Polaków z byłego województwa pomorskiego II Rzeczypospolitej w Wermachcie okiem niemieckich oficerów XX Okręgu Wojskowego Rzeszy
·        9.50-10.10 – prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte w Gdyni) – Morze Bałtyckie – dwa scenariusze budowy bezpieczeństwa
·        10.10-10.30 – prof. UAM dr hab. Marek Figura (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) – rola w gospodarce Białorusi
·        10.30-10.50 – prof. Jurij Burakow (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Petra Sahajdacznego we Lwowie) – Współpraca państw regionu bałtyckiego i Ukrainy: aspekty militarno-polityczne
·        10.50-11.10 - mgr Lilia Skorycz (Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. Petra Sahajdacznego we Lwowie) Łarysa Kharuk (Państwowa Uczelnia Wyższa „NEMK”) – Broń chemiczna na dnie Bałtyku. Historia problemu
·        Po przerwie obrady poprowadzi dr Mariusz Kardas
·        11.30-11.50 – mgr Mateusz Kubicki (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku), mgr Kamila Tucholska (Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku) – Od tradycyjnego rzemiosła do branży uprzemysłowionej. Rybołówstwo bałtyckie w XX wieku
·        11.50-12.10 – prof. Liliya Pytlowana (Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie) – Gazociąf Nord Stream 2 i bezpieczeństwo państw europejskich we współczesnej karykaturze politycznej
·        12.10-12.30 – mgr Łukasz Staśkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Idea drogi wodnej E-40 w białoruskiej perspektywie – czy Białoruś stanie się krajem morskim
·        12.30-12.50 – prof. Ałła Kyrydon (Państwowy Naukowy Zakład „Wydawnictwo Encyklopedyczne” w Kijowie) – Historia bitew morskich na Bałtyku (prezentacja wydania ukraińskiego „Z dziejów wojen morskich”, Niku-Centr, Kijów 2018)

12.50-13.10 – podsumowanie konferencji prowadzi prof. UAM dr hab. Maciej Franz
13.10- zakończenie konferencji

 

Dzień Kultury Rybackiej

0001

Spotkanie z Panem Jerzym Krzysztofem Drozdem

A3-

Po "Noc Muzeów 2019"

Wolińska Noc Muzealna

18 maja 2019 r. Muzeum nasze po raz dziewiąty wzięło udział w międzynarodowej imprezie p.t. „Noc Muzeów”.  Jak co roku staraliśmy się przygotować ciekawy i atrakcyjny program. Spotkanie rozpoczęliśmy od salwy armatniej. 
Głównym wydarzeniem imprezy była prelekcja Pana Michała Gierke – doktoranta Uniwersytetu Szczecińskiego, dotycząca 740 rocznicy potwierdzenia praw miejskich Wolinowi. Jednocześnie została zaprezentowana,    przygotowana specjalnie na tą okoliczność wystawa pt. „Lokacje Miejskie w Średniowieczu”.    
Drugim punktem programu był wernisaż wystawy p.t. „Tranzyt”. Wystawa powstała dzięki współpracy Muzeum z grupą artystów z Hamburga, którzy postanowili zaprezentować swą sztukę mieszkańcom naszego miasta. Artyści przedstawili różnorodne, mieszane techniki takie jak malarstwo, rysunek, obiekt, video, fotografię, a także instalacje.
Po wernisażu, w koncercie BLUES & FOLK wystąpił Pan Arkadiusz Zawiliński. Jego występ został bardzo gorąco przyjęty przez publiczność wolińską. Artysta pokazał swój kunszt śpiewając pięknie własne wiersze oraz jednocześnie akompaniując sobie mistrzowsko na różnych typach instrumentów strunowych.
Do tradycji Wolińskich Nocy Muzealnych należy udział w tym przedsięwzięciu naszych służb ratowniczych. W tym roku swoją sprawność zaprezentowały jednostki OSP KSRG Kołczewo i Wolin pod dowództwem Prezesów: Szymona Waligóry i Jacka Jarnutowskiego. Strażacy, podczas  zaimprowizowanego wypadku drogowego, pokazali widzom, udzielili wręcz instruktarzu, jak należy się zachować w warunkach ekstremalnych, w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Pokazy te są dla nas bardzo ważne ze względu na ich edukacyjny i praktyczny charakter dotyczący ratowania ludzkiego życia. Bardzo serdecznie dziękuję strażakom za profesjonalizm oraz poświęcenie swojego cennego czasu.
W trakcie wieczoru zaprezentował się Klub Krótkofalowców SP1 PKW VIKING WOLIN. Panowie radiotelegrafiści zapoznali zwiedzających Muzeum z różnymi typami zabytkowych radiostacji wojskowych oraz cywilnych. Udzielali porad w zakresie krótkofalarstwa i prowadzenia seansów radiowych, zachęcając oczywiście do wstępowania do Klubu.
Na naszym spotkaniu nie zabrakło naturalnie harcerek i harcerzy z 3 Drużyny Gryfy Wolińskie. Serdecznie dziękuję im za nieocenioną pomoc.
Zmęczeni programem Nocy Muzeów mogli zregenerować siły korzystając z grilla, który przygotował Pan Wojciech Mazurkiewicz.
Przez cały czas trwania imprezy Muzeum nasze było do Państwa dyspozycji. Można było m.in. obejrzeć piękną wystawę pt. Wolin oczami Otto Lang-Wollina, a także nasze pozostałe ekspozycje stałe.
O godz. 21.55 dokonaliśmy symbolicznego zamknięcia Nocy Muzeów 2019 oddaniem kolejnej salwy armatniej. Bardzo dziękuję Panu Czesławowi Sołtysowi z KBS za obsługę armat oraz całemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu z Wolina za uświetnienie naszej imprezy swoją obecnością w pięknych strojach.


 
  Sponsorem tegorocznej Nocy Muzeów w Wolinie był kolejny raz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. To dzięki wsparciu finansowemu GAZ-SYSTEM S.A. Muzeum nasze mogło łatwiej, z szerszym rozmachem, zrealizować opisany wyżej projekt. Bez wątpienia, bez Sponsora impreza nasza nie byłaby z pewnością tak udana. Bardzo dziękujemy za wsparcie.

pobrane copy

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w naszym przedsięwzięciu.  To właśnie dla Was staramy się prezentować historię Wolina w sposób
możliwie atrakcyjny. Mam nadzieję, że spotkania tego typu będą w przyszłości kontynuowane. 


Ryszard Banaszkiewicz
Muzeum Regionalne
im. Andrzeja Kaubego
w Wolinie

1Sesja
OSPBr 1GAZ-SYSTEMSP 1AREKTRANZYT

Wystwa Tranzyt w Muzeum w Wolinie

Bez tytułu 1
W trakcie Nocy Muzeów 2019 (18 maja od godz. 18.00) zostanie otwarta wystawa pt.
„Tranzyt”.

Twórcami jej są artyści niemieccy, wspólnie wystawiający swoje prace od 2014 r. w galeriach Hamburga i okolic, a teraz chcący zaprezentować swoją sztukę w naszym mieście. Noc Muzeów w Wolinie będzie dobrym do tego pretekstem.

Poniżej przedstawiamy przesłanie artystyczne grupy oraz naświetlamy ich sylwetki.

Elisabeth Danuta Mermela, Llaura I. Sünner, Ralf Jurszo, Tobias Sandberger i Jörn Staeger mówią o swojej sztuce:

„Cuda i czary, iluzja i metamorfoza to elementy które łączą nasze prace, pomimo naszego różnego stosunku do tych zjawisk. Operując różnorodnymi, mieszanymi, technikami takimi jak malarstwo, rysunek, obiekt, video, fotografia instalacja i performance, chcemy uzyskiwać niepowtarzalny charakter naszej sztuki.
Idea " Wunderkammer" (łączenie różnych technik artystycznych, naukowych lub rozrywkowych osobliwości) z 18 i 19 wieku, zawsze  stanowiła dla nas inspirację”.

Elisabeth Danuta Marmela
w  latach 1975-1981 studiowała chemię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1981 przeprowadziła się do Niemiec. Od ponad 30 lat pracuje jako chemik i projektant.

Artystka eksperymentuje ze sztuką i naukami przyrodniczymi. Zwraca zwłaszcza uwagę na alchemię jako     dziedzinę, która tworzyła mity i legendy, a na koniec eksperymentuje z różnymi tworzywami.
Poszukiwania alchemików od zawsze idealnej formy materii i ich ogromnej tęsknoty do transformacji materiałów, jest widoczna w sztuce artystki. Jej eksperymenty zwracają uwagę na różnorodność. Pokazuje, że efekt uboczny, który czasami jest zauważalny na drodze do celu, często jest ważniejszy niż pierwotne założenie. W pracach artystki oglądający mogą zauważyć kolizję pomiędzy „złotym” złotem i „białym” złotem tj. porcelaną.

Llaura I. Sünner w latach 1981-85 studiowała w Akademii  Zeichen w Hanau - złotnictwo.

Swoje prace prezentowała od 1985 r. w Hamburgu, Berlinie, Dreźnie, Wiesbaden, Zurychu, Atenach, Nowym Jorku i Tokio, wykonując różnego rodzaju instalacje i projekty w przestrzeniach otwartych jak i zamkniętych.
Artystka zajmuje się niejednoznacznością kształtów i tematów. Jej ulubionym tworzywem jest filc, materiał, który sprawia wrażenie materiału stabilnego, jednak jego charakter jest bardzo labilny, płynny. Inspirację do swej twórczości odnajduje w instrumentach muzycznych, przedmiotach codziennego użytku i gadżetach, małych przedmiotach z okresu baroku, fragmentach architektury i wszelkiego rodzaju wyposażeniu. „Przekształcone” przez nią przedmioty są pełne humoru i czasami absurdu. Jej „tekstylne” reprodukcje nie ukazują rzeczy jako takich. Są tylko inspiracją do ich abstrakcyjnego przedstawienia. Chodzi o de-frakcję destrukcji na rzecz symbolizowania przedmiotów, w trakcie której są one przekształcane na obrazy przestrzenne.

Ralf Jurszo w latach 1968-1975 studiował w Wyższej Szkole Artystycznej oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Autor wielu wystaw w kraju i za granicą.

Dla niego natchnieniem jest cudowny świat roślin. Stworzył kolekcję roślin malowanych w postaci medytacyjnej wyobraźni podkreślającej kolorowe materiały na czarnym tle. Kolory interferencyjne nie zawierają żadnych pigmentów, wykonane są z drobnych cząstek specjalnej miki. Czarne tło tworzy nierealną, widoczną mgiełkę kolorów, której ostrość pojawia się w zależności od  kąta widzenia, a także ilości światła padającego na obraz. Obrazy tych „cudownych” roślin różnią się również w zależności od tego, jak często widz porusza się przed nimi.
Niektóre z roślin malowanych przez artystę były stosowane do celów medycznych w starożytnym świecie, niektóre z nich uważane były za eliksir czarownic. Ludzie dobrze obeznani w magii używali wiele z tych roślin do ceremonii rytualnych, w celach holistycznych kuracji i „otwarcia” umysłu.

Tobias Sandberger w latach1986-90 studiował anglistykę i germanistykę na uniwersytecie w Stuttgarcie. W latach 1990-97 wizualizację i komunikację filmu w Wyższej Szkole Artystycznej w Hamburgu.

Od 1989 r. realizował liczne projekty filmowe, wystawy w kraju i za granicą, a także pokazy w Hamburgu na Kurzfilmfestival, Filmfest w Dreźnie, Filmfest w Schleswig-Holstein, Flensburger Kurzfilmfestival, Indilisboa Festiwal w Portugalii , Clermont Ferrand Animationsfilmfestival we Francji.
Artysta stworzył postać „Jack in the box””. W swej twórczości tworzy pomysłową i sprytną choreografię, jednak atrakcyjność jego rysunków polega na tworzeniu oczywistych, figuratywnych portretów z jednej strony i zawierających abstrakcyjne elementy z drugiej. Jego sztuka może być postrzegana jako sekwencje obrazów, komiksów bez słów lub scenariusze animacji.

Jörn Staeger w latach 1984-91 ukończył uniwersytecki kurs komunikacji wizualnej oraz Wyższą Szkołę Artystyczną w Hamburgu.

Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Berlinie, Toronto, Warszawie, Paryżu, Atenach, Oberhausen, Lipsku, Sarajewie, Szanghaju, Malmö, Graz, Salzburgu, Wiesbaden, Nowym Jorku, Frankfurcie i Paryżu. Otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in.:
Najlepszy Montaż „Madrid Cinema Week” 2013; Najlepszy film eksperymentalny na Festiwalu Filmowym 2010 „Mediawave Festival Ungarn”; Nagroda publiczności 2009 „25FPS Festival Zagrzeb”; Nagroda festiwalu dla najlepszego filmu krótkometrażowego 2008 „Cork Filmfestival Ireland”; Max Bresele Gedächtnispreis 2008 egensburger Filmwoche, Nominacja do „den Goldenen Bären“ 2008 Sekcja „Berlinale shorts“

Przesłanie artysty - Widmo Transit - eksperymentalny film fantastyczny.

Pogrążony w myślach chłopiec marzy pod oknem. Wkrótce przenosi się do dziwnego i osobliwego świata z przeszłości: na pokładzie starego żaglowca towarzyszą mu zagubione postaci w podróży niesamowitej -  podróży do nieznanych akwenów morskich.

Wystwa będzie prezentowana w Muzeum do 15 sierpnia br.  Zapraszamy. 


Zaproszenie na noc Muzeów 2019

Plakat Noc Muzeów 2019 format OK

Galeria

  • 1
  • 2
  • 3

W dniu 24 grudnia 2019 r. Muzeum będzie nieczynne. Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.

W Wigilię Muzeum nieczynne.

Informujemy, że dnia 15.12.2019 roku mueum będzie NIECZYNNE.Zapraszamy w poniedziałek od godz.9.00 do 15.30.Za utrudnienia przepraszamy.

15.12.2019 Muzeum nieczynne

Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. Pobierz ogłoszenie

Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrz…