Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada

plakat-11-listopada

Miejsca Naszej Samotności

zaproszenie-srodek1


zaproszenie-srodek

Śmierć w dziejach człowieka

img 7070
VIII Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego „Śmierć w dziejach człowieka”.

Zgodnie z zapoczątkowaną tradycją w 2002 roku, w trakcie corocznych Festiwali Słowian i Wikingów, odbywają się w Wolinie konferencje naukowe organizowane przez Burmistrza Wolina i, naprzemiennie, przez Zakład Historii Wojskowej, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Archeologii i Etnologii, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematem konferencji z udziałem Uniwersytetu Poznańskiego jest Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, a jej kierownikiem naukowym jest prof. dr hab. Maciej Franz.

Konferencje z udziałem PAN, Oddział w Szczecinie, które merytorycznie prowadzi prof. dr hab. Marian Rębkowski, odbywają się pod ogólnym tytułem Wolińskie Spotkania Mediewistyczne.

Konferencje naukowe w Wolinie są miejscem wymiany poglądów dla polskich i zagranicznych archeologów, historyków i historyków sztuki, badających dzieje i kulturę ziem nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu. Spotykają się tu naukowcy aby zaprezentować wyniki swoich badań, nakreślić kierunki dalszych prac, ale również spierać się na temat metod i interpretacji najnowszych odkryć.

W roku bieżącym, (31 lipca – 2 sierpnia) konferencję od strony naukowej organizował Zakład Historii Wojskowej, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Macieja Franza. Wzięło w niej udział ponad 70 naukowców. Była to już VIII Konferencja Uniwersytetu Poznańskiego w Wolinie, a jej tematem głównym był temat „Śmierć w dziejach człowieka”. Odbywała się w trzech sekcjach tj. Archeologia i Średniowiecze, Nowożytność i Współczesność oraz Wiek XX, w pięciu panelach dyskusyjnych, które podejmowały następujące zagadnienia:

·        Obrzędy, uroczystości pogrzebowe oraz metody pochówku w dziejach,

·        Śmierć w kulturze, życiu codziennym człowieka,

·        Fortuny nie zabierzesz do grobu,

·        Śmierć na polu walki,

·        Pamięć o tych co odeszli, jako grunt dla tożsamości człowieka.

Dorobkiem konferencji, jak corocznie, stanie się publikacja, zawierająca najważniejsze spostrzeżenia referentów oraz wnioski wynikłe podczas dyskusji nad poszczególnymi zagadnieniami tego, jakże frapującego tematu.

Profesor Franz podczas uroczystości otwarcia konferencji przekazał Burmistrzowi Wolina p. Eugeniuszowi Jasiewiczowi, publikacje (tomy VII, VIII i IX) sumujące konferencję z 2013 r. pt. „Migracje. Podróże w dziejach” Starożytność i Średniowiecze, Nowożytność i Współczesność. Publikacje te, wraz z wcześniejszymi publikacjami Uniwersytetu Poznańskiego oraz publikacjami z konferencji organizowanych przez Profesora Mariana Rębkowskiego, stanowią znaczny dorobek, wzbogacający naukę polską, wzbogacający wiedzę o historii średniowiecza dziejów ludów morza bałtyckiego. Konferencje te sprzyjają szczególnie prezentacji bogatej historii Wolina, mają niebagatelny wpływ na promocję naszego miasta Wolina – Miasta Historii.

Wystawa w Galerii Centrum- 17 Lipiec godzina 18.00

plakat-malarstwo-dorota


DOROTA WYSOCKA - RZESZUTEK

Urodzona w Szczecinie w 1961r.

Od 1998 r. była członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików
ZPAMiG.
Od 2009 członek Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej
SAIE w Szczecinie.
Uprawia malarstwo olejne.
W 1995 r. III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Plastycznym
,,ARS 95” w Krakowie.
Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i Holandii.

Wystawy indywidualne:

Galeria „Na Mariackiej” Szczecin 1996
Galeria MDK Świnoujście 2004
Galeria DELTA Szczecin Dąbie 2005
Galeria „Event” Szczecin 2006
Muzeum Regionalne Wisła 2010
Galeria SAIE 2014

Wystawy zbiorowe:

ZPAMiG Klub 13 Muz 1999, 2003, 2004
Salon Jesienny Szczecin 2000
Wystawa Poplenerowa „Magia Aniołów” MOK Police 2007
Galeria SAIE Szczecin 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Podsumowanie piatej edycji Nocy Muzeów w Wolinie


Noc Muzeów 2015

Za nami już piąta edycja Nocy Muzeów w Wolinie. Piąta i rekordowa pod względem frekwencji. Mimo nie najlepszej pogody, z naszego zaproszenia skorzystało ponad 700 osób. Bardzo serdecznie za to Państwu dziękujmy! Wiemy, że wielu z Państwa było w naszym Muzeum po raz pierwszy. To nas szczególnie cieszy.Rozpoczęcie imprezy zaplanowaliśmy na godzinę 19.00 ale już godzinę wcześniej duża grupa oczekujących na otwarcie Muzeum zdopingowała nas do szybszego startu.     Jak informowaliśmy wcześniej, głównym punktem Nocy Muzeów 2015 w Wolinie była przygotowana wystawa „Pradzieje Ziemi Wolińskiej”, ukazująca najwcześniejsze ślady osadnictwa człowieka na terenie dzisiejszej wyspy Wolin. Będzie prezentowana w Muzeum przez najbliższe kilka miesięcy. Wystawa przedstawia scenki z życia naszych przodków takie jak zdobywanie pożywienia, opiekę matki nad potomstwem, wyrób narzędzi kamiennych czy też artystę, tworzącego zapewne pierwsze malowidła skalne. Wystawie towarzyszą opisy epok w dziejach ziemi oraz uproszczone przedstawienie ewolucji rozwoju praczłowieka. Całości opisu tamtej epoki dopełniał film, który w bardzo obrazowy sposób przedstawiał życie człowieka na najwcześniejszym etapie jego rozwoju.Zgodnie z zapowiedzią odbyły się imprezy towarzyszące, takie jak spotkania historyczne, podczas których dyskutowaliśmy o historii Wolina, ale też i historii Księstwa Pomorskiego czy Mapie Lubinusa.

W podziemiach Wolińskiego Dworku, „Galerii Centrum”, można było zwiedzić wystawę artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystów Integracji Europejskiej, pod nazwą „TEA –TRTYK – CIAO – CIAŁO” – ciało jako teatr życia.

W trakcie Nocy Muzeów członkowie Wolińskiego Bractwa Kurkowego, w swych pięknych strojach, informowali o zasadach działania Bractwa oraz zachęcali do wstąpienia w jego szeregi.Około godziny 20.00 mogliśmy podziwiać pokaz akcji ratowniczej, przeprowadzonej  z użyciem najnowocześniejszego sprzętu ratowniczego, przez strażaków z OSP Kołczewo, Wolin i Troszyn. Był to bardzo pożyteczny instruktaż na wypadek groźnego zdarzenia drogowego, tj. wyciągnięcie ofiary z zakleszczonego samochodu oraz udzielnie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Bardzo serdecznie strażakom dziękujemy. Dziękujemy Panu Markowi Piotrowskiemu, który prowadził pokaz oraz informował zgromadzonych o poszczególnych czynnościach ratowników.Kolejną atrakcją, tym razem dla najmłodszych, było malowanie buziaków dzieci. W trakcie imprezy z pod pędzla Pani Magdaleny Kucharczyk „wyszło” ponad pięćdziesiąt  uśmiechniętych dzieciaków .

Tradycyjnie, podczas Nocy Muzeów, odwiedziło nas wiele osób dysponujących zabytkowymi pojazdami, tj. motocyklami oraz samochodami osobowymi. Mimo nie najlepszej pogody chętnych do pochwalenia się swoim zabytkiem nie brakowało. Serdecznie za to dziękujemy.Przez cały czas trwania imprezy goście Muzeum mogli skorzystać ze skromnego poczęstunku, tzn. pajdy chleba ze smalcem wg receptury Tawerny Kap Horn oraz smacznych polskich jabłek.

Z racji padającego deszczu koncert zespołu „Titty Twister”, który był ostatnim punktem Nocy Muzeów, został przeniesiony do Tawerny Kap Horn, gdzie jak zawsze, przyciągnął tłumy fanów. Serdecznie artystom dziękujemy za włączenie się w nasze przedsięwzięcie.Składamy podziękowania także naszym partnerom medialnym oraz  wszystkim osobom, które pomagały nam w przeprowadzeniu Nocy Muzeów, szczególnie Panu Piotrowi Barańskiemu, twórcy prehistorycznych postaci, Pani Paulinie Gałdzie, wspaniale opiekującą się naszą recepcją oraz ekipie Tawerny Kap Horn.

Dziękujemy naszemu sponsorowi, firmie GAZ SYSTEM S.A.Dziękując wszystkim obecnym na naszym Święcie 16 maja 2015 r. już dziś zapraszamy na kolejną,  szóstą edycję Nocy Muzeów w Wolinie w 2016 r. 

Noc Muzeów 2015 16 Maja

plakat 64x50 04 2015
„Ponownie zapłoną pochodnie nad dziadów naszych mogiłami i historią ziemi naszej, która przesiąknięta krwią w rękach naszych pozostała”.

Już po raz piaty mamy przyjemność zaprosić państwa do uczestnictwa w niezwykłym wydarzeniu kulturalnym - Noc Muzeum w Wolinie. Jest to wydarzenie organizowane w ramach międzynarodowego cyklu imprez - Europejskiej Nocy Muzeów -, który został zapoczątkowany w jednym z muzeów berlińskich w 1997 r. W roku 2001 wydarzenie to przekształciło się w imprezę o zasięgu ogólnoeuropejskim oraz zostało objęte patronatem Rady Europy. Głównym celem imprezy jest popularyzacja muzeów i uatrakcyjnienie sposobów prezentowania przez nie swoich zbiorów. Obecnie w Europejskiej Nocy Muzeów biorą udział muzea z około 120 miast Europy, i każdego roku ich liczba rośnie. W Polsce Noc Muzeów odbywa się już po raz 13.Wykorzystując doświadczenie z lat ubiegłych pracownicy Muzeum Regionalnego przygotowali na obecną edycję Nocy Muzeum w Wolinie szczególnie ciekawy i bogaty program.

Temat główny imprezy to Pradzieje Ziemi Wolińskiej. Pod tym samym tytułem została przygotowana wystawa czasowa, mająca na celu ukazanie najwcześniejszych śladów osadnictwa człowieka na terenie dzisiejszej wyspy Wolin. Wystawie towarzyszą opisy epok w dziejach ziemi oraz uproszczone przedstawienie ewolucji rozwoju praczłowieka.

Podobnie jak w latach ubiegłych imprezie towarzyszyć będą spotkania historyczne, podczas których zaprezentowana zostanie przebogata historia Wolina. Wszystko to razem może pozwoli nam spojrzeć na nasze Miasto i jego przeszłość z innej perspektywy.

W podziemiach Wolińskiego Dworku, „Galerii Centrum”, prezentowana będzie wystawa, przygotowana przez artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystów Integracji Europejskiej, pod nazwą „TEA –TRTYK – CIAO – CIAŁO” – ciało jako teatr życia, w ramach cyklicznej imprezy „Wolińska Wiosna Monodramu”, organizowanej przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin.

Imprezę uświetni pokaz replik armat wolińskich, które będą obsługiwane przez członków Wolińskiego Bractwa Kurkowego. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się o działalności Bractwa Kurkowego, zobaczyć ich piękne stroje oraz broń. Będzie można również zgłosić swój akces do tej organizacji.Z ratownikami zawsze bezpiecznie! Podobnie jak rok temu ważnym punktem edukacyjnym tej Nocy Muzeum będzie pokaz akcji ratowniczej przeprowadzonej przez strażaków z OSP Kołczewo, Wolin i Troszyn. Będzie to pokaz z użyciem najnowocześniejszego sprzętu ratowniczego. Warto to zobaczyć!

Na dziedzińcu Wolińskiego Dworku, w godzinach wieczornych, zaplanowano koncert grupy muzycznej, dobrze znanej w wolińskich kręgach „Titty Twister”, która swym występem podsumuje i zakończy imprezę.O ile ktoś poczuje się głodny, nie tylko wiedzy, ale dosłownie, będzie mógł popróbować średniowiecznego jadła, przygotowanego przez naszego kolegę z Wolińskiego Stowarzyszenia Historycznego Pana Arka Masiukiewicza, właściciela jednej z wolińskich tawern, przy akompaniamencie młodych muzyków z Wolina i Ładzina, Mateusza Spustka i Piotra Jasińskiego, którzy po raz kolejny będą naszymi partnerami podczas tej imprezy.Noc Muzeów w Wolinie nie mogłaby się odbyć z takim rozmachem gdyby nie główny sponsor, firma GAZ-System, który wspiera naszą imprezę po raz trzeci, za co serdecznie dziękujemy.Program Nocy Muzeum w Wolinie (16 maj 2015 r.):19.00 – Start imprezy

            # otwarcie wystawy tematycznej oraz pokaz ekspozycji stałej,

            # prezentacja armat wolińskich przez Bractwo Kurkowe,

# otwarcie wystawy TEA –TRTYK – CIAO – CIAŁO,

# muzyka na żywo przed Muzeum,

# grill.

20.00 - pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu strażaków   

20.30 – spotkania historyczne

21.30 – Koncert Titty Twister


www.gaz-system.pl

Galeria

  • 1
  • 2
  • 3

W dniu 24 grudnia 2019 r. Muzeum będzie nieczynne. Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.

W Wigilię Muzeum nieczynne.

Informujemy, że dnia 15.12.2019 roku mueum będzie NIECZYNNE.Zapraszamy w poniedziałek od godz.9.00 do 15.30.Za utrudnienia przepraszamy.

15.12.2019 Muzeum nieczynne

Burmistrz Wolina ogłasza konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. Pobierz ogłoszenie

Konkurs na Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Andrz…