Aktualności

"The 1st Jómsborg Conference"

img 5110
W dniach 19 – 22 kwietnia 2017 r. odbyła się w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „The 1st Jómsborg Conference”, której temat roboczy brzmiał: Definiowanie i stosowanie norm społecznych w średniowiecznej Skandynawii”. Organizatorem merytorycznym konferencji był dr hab. Jakub Morawiec z Instytutu Historii, Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Była to trzecia konferencja dotycząca spraw nordyckich w powiązaniu z historią Wolina, ale pierwsza pod roboczym tytułem „Jómsborg”.

W konferencji udział wzięło 28 naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Szwecji, Niemiec i Norwegii. Dyskutowali oni na tematy dotyczące rozwoju społeczeństw i norm społecznych w epoce Wikingów i w średniowiecznej Skandynawii. Rozwój ten analizowany był wg różnych kategorii i wyznaczników, takich jak reputacja, honor i przyjaźń, żeby wymienić tylko kilka. Normy te miały wpływ na życie codzienne, polityczne, gospodarcze i kulturalne, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw, jak licznie na to wskazują źródła literackie, prawne i materialne. Mimo licznych badań prowadzonych do chwili obecnej, a dotyczących tych tematów, wydaje się, że rozważania nad nimi warto kontynuować, prowadząc poszukiwania w różnych aspektach, które będą uwzględniały prawo, politykę, religię, literaturę i inne. Ich rezultaty umożliwią lepsze zrozumienie procesów tworzenia i funkcjonowania społeczeństw średniowiecznej północy.

Wynikiem konferencji będzie wydawnictwo podsumowujące obrady, w którym zostaną zawarte główne tezy w prezentowanych referatach.Korzystając z okazji przedstawiamy krótko problematykę poprzednich spotkań.

                                                                                         

25 i 26 kwietnia 2013 r. konferencja nosiła tytuł: „Spory i kontrowersje naukowe w studiach nordystycznych”. Jej kierownikiem naukowym był Pan dr Jakub Morawiec z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Debatowano na niej nad badaniami nad dziejami średniowiecznej Skandynawii, które mają swoją długą i bogatą tradycję, obejmującą spory, typowe dla świata nauki, konfrontacje hipotez, poglądów i metod. Konferencja ta dała okazję do dyskusji nad zagadnieniami, które w badaniach nad politycznymi, kulturowymi i gospodarczymi dziejami Europy północnej w średniowieczu, w szczególny sposób cechowały się intensywnością naukowej i poza naukowej dyskusji. Przegląd dziejów badań nad szczególnie kontrowersyjnymi, budzącymi różnorakie emocje zagadnieniami, miał służyć nie przypomnieniu problemów z jakimi borykali się dotąd badacze, ale był pretekstem do szukania odpowiedzi na bardziej generalne pytania: na ile tak modne i oczekiwane dziś interdyscyplinarne spojrzenie przekłada się na lepsze zrozumienie poszczególnych problemów? Czy jest w nich jeszcze miejsce na stare, w pewnym momencie zarzucone teorie i hipotezy badawcze? Czy dotychczasowe doświadczenia badaczy pozwalają na definiowanie nowych kierunków poszukiwań w rozwiązywaniu poszczególnych problemów badawczych, szczególnie tych budzących kontrowersje i gorące spory?Następna konferencja odbyła się w naszym Muzeum 24 i 25 kwietnia 2015 r. Nosiła roboczy tytuł: „Wczesnośredniowieczne zmagania słowiańsko- skandynawskie w historii i legendzie w X - XII wieku".

Wzajemne kontakty mieszkańców Skandynawii ze Słowiańszczyzną Nadbałtycką w okresie wczesnego średniowiecza były żywe i ważne dla gospodarczego, kulturowego i politycznego rozwoju obu regionów. Kwestie te od dawna interesowały badaczy różnych specjalności po obu stronach Bałtyku. Niemniej wydaje się, że istnieje wciąż pole do dyskusji, które wiąże się z badaniami nad literackim i legendarnym wymiarem owych relacji. Spisana w XIII wieku w Skandynawii Saga o Jomswikingach prowokuje do pytań odnoszących się do wizerunku Słowian w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, recepcji wydarzeń politycznych, głównych postaci oraz wzajemnych powiązań, przede wszystkim na poziomie elit w średniowiecznym piśmiennictwie po obu stronach Bałtyku. Konferencja miała na celu próbę konfrontacji naszej wiedzy na temat wydarzeń na słowiańsko-skandynawskim styku z kreowaną w średniowieczu na ich podstawie legendą. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Polski, Wielkiej Brytanii, Islandii, Finlandii i Niemiec. Obradom przewodniczył dr Jakub Morawiec, pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej, Instytutu Historii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Materiał naukowy prezentowany na odbytych w Muzeum Regionalnym konferencjach poszerza zdecydowanie naszą wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństw wczesnego średniowiecza w Skandynawii i Europie Północnej, w tym i naszym Wolinie, który w tym czasie był ważną jednostką osadniczą, mającą duży wpływ na sytuację tego regionu. Dzięki spotkaniom takim jak Konferencje „Jómsborg” możemy odkrywać wciąż nowe karty historii naszego grodu.

"The 1st Jómsborg Conference" w zamyśle otwiera cykl spotkań, które Muzeum Regionalne wraz z Uniwersytetem Śląskim, będą organizować wspólnie z co trzy lata.


group photo

Konferencja „Jomsborg” 2017

drakkar

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie informują, iż w dniach 20 – 22 kwietnia 2017 r. odbędzie się pierwsza konferencja z cyklu „Jomsborg”, której tematem wiodącym będzie:„Definiowanie i stosowanie norm społecznych w średniowiecznej Skandynawii”.Rozwój społeczny w epoce Wikingów i średniowiecznej Skandynawii został podzielony na kategorie według różnych znaczników, takich jak reputacja, honor i przyjaźń, żeby wymienić tylko kilka. Normy te wydają się miały duży wpływ na życie codzienne, polityczne, gospodarcze i kulturalne zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw, jak licznie wskazują na to źródła literackie, prawne i materialne.

Mimo wielu badań dotyczących tych tematów warto je kontynuować, prowadząc poszukiwania w różnych aspektach, które uwzględniałyby prawo, politykę, religię, literaturę i inne. Badania te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu procesów tworzenia i funkcjonowania społeczeństw na terenie średniowiecznej Północy.

Jak zaznaczono we wstępie, jest to pierwsza konferencja z cyklu „Jomsborg”, ale trzecia organizowana przez nasze Muzeum wraz z dr. hab. Jakubem Morawcem, dotycząca zagadnień nordystycznych, mająca związek z historią naszego Wolina. Wezmą w niej udział naukowcy z kilkunastu krajów Europy, dzięki którym możemy poznawać wciąż nieodkryte tajemnice historii naszego grodu.

Mamy nadzieję, że piękne okolice Wolina pozwolą wszystkim uczestnikom konferencji spędzić tu trzy owocne dni na dyskusjach i analizach dotyczących tych ważnych i intrygujących tematów.Konferencja odbędzie się w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego

w Wolinie, ul. Zamkowa 23A, (Dworku Wolińskim) w Wolinie.Serdecznie zapraszamy na to interesujące wydarzenie.
logo


Życzenia Świąteczne

kartka polska

Dzieci Maluja Cztery Pory Roku - wystawa prac

wystawa dzieci

Guzik Was To Obchodzi -czyli jak się dawniej wytwarzało guziki

sochociskie guziki

- to wystawa o charakterze edukacyjno-promocyjnym, która została opracowana przez Panią Bernadetę Perkowską, pracownika Muzeum Mazowieckiego w Płocku, przy udziale mieszkańców Sochocina. Wystawa ukazuje zainteresowanie i społeczne zapotrzebowanie na kultywowanie lokalnej tradycji, jaką niewątpliwie stanowiło rzemiosło guzikarskie – jedno z podstawowych zajęć mieszkańców Sochocina w XIX i XX wieku. Sochocin (ok. 2000 mieszkańców) to miejscowość położona w południowo-zachodniej części Niziny Północnomazowieckiej, w pradolinie rzeki Wkry. Aktualnie znajduje się w granicach administracyjnych powiatu płońskiego, województwa mazowieckiego.


Na wystawie możemy prześledzić drogę, jaką przechodził guzik, zanim mogliśmy przecisnąć go przez dziurkę. Pokazany jest surowiec, maszyny oraz poszczególne fazy produkcji czy potem jego przygotowanie do sprzedaży.

Wystawie towarzyszy film. Jego twórcy starali się pokazać w maksymalnie wierny sposób produkcję tego niezwykle użytecznego przedmiotu przed stu laty.

Życzę Państwu wielu wrażeń podczas zwiedzania wystawy. Mam nadzieję, że zostanie ona zauważona przez mieszkańców naszego miasta, które przecież też mogło by znaleźć swój lokalny produkt i umiejętnie go „sprzedać”.


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

28.10 mpi si wolin

Galeria

  • 1
  • 2
  • 3

Nie musicie iść na pocztę! Prace związane z KONKURSEM NA PLAKAT XXVI FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW W WOLINIE możecie przesłać na adres e-mail: konkursmuzeumwolin@gmail.com. Jeżeli prace "dużo ważą" prześlijcie je do nas za pomocą np.: WeTransfer. Pamiętajcie też o wypełnieniu karty zgłoszeniowej, prześlijcie nam jej skan!

UWAGA Konkursowicze!

Ogłaszamy konkurs na plakat XXVI Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów "Wolin-Jomsborg-Wineta" wybrało za temat przewodni tegorocznego festiwalu "Legendy średniowiecznego Wolina". Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Autor zwycięskiego plakatu otrzyma nagrodę w wysokości 2 tyś. zł. Szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursowym.Karta zgłoszeniowaRegulamin konkursu

UWAGA KONKURS

UWAGA! W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni...

Koronawirus