Aktualności

Koronawirus

UWAGA!

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu

od 12 marca 2020 r.

instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego, dodatkowo w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zarządzono do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki.

W innych sprawach związanych z działalnością Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 690 152 611.NOTE!

In connection with taking decisive steps to stop the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, the crisis staff with the participation of the Minister of Culture and National Heritage decided to temporarily close

from 12 March 2020.

cultural institutions, philharmonics, operas, operettas, theaters, museums, cinemas, cultural centers, libraries, art galleries as well as schools, universities and artistic education institutions.

In other cases related to the activities of the Regional Museum A. Kaube in Wolin, please call: 690 152 611.


Galeria

  • 1
  • 2
  • 3

Informujemy, że w czwartek 11.06.2020 roku Muzeum będzie nieczynne.Zapraszamy w piątek od godziny 10.0 do 16.00.

Boże Ciało Muzeum nieczynne

                                                                                                   ...

Regulamin losowania nagród Loterii 3 Majowej

Regulamin loteriiWITAJ MAJ, 3 MAJLOTERIA 3 MAJOWA!!!Udziel odpowiedzi na 3 pytania dotyczące Konstytucji 3 Maja i weź udział w loterii!!!W loterii mogą wziąć udział wszyscy chętni, w szczególności dzieci, młodzież wraz z rodzicami!Czy wiesz:1. Za panowania którego króla polskiego uchwalona została Konstytucja 3 Maja?2. Kto na obrazie Jana Matejki „Konstytucja...

Loteria 3 Majowa